Takstblad

Takstblad fra 1.1.2019

 

 

Excl. moms.

Incl. moms

Tilslutning Enfamiliehuse og lejligheder:

kr.

10.000

12.500

Tilslutning landhuse:

kr.

24.000

30.000

Tilslutning landbrug:

kr.

38.400

48.000

Tilslutning ekstra lejlighed i eksisterende byggeri:

kr.

2.800

3.500

Ved flere boenheder på 1 stik - f.eks. Andelsbolig, rækkehuse mm.
Der betales fuld pris for 1. enhed og derefter kr. 5.000 pr. eftf. Enhed.
Tilslutningsafgifter for industrier, gartnerier, institutioner mm. fastsættes efter forhandling med bestyrelsen.


Forbrugsafgifter fra 1.1.2019

Abonnementsbidrag – sprinkleranlæg årligt

kr.

1.800

2.250

Abonnementsbidrag  pr. lejlighed årligt

kr.

575

718,75

Pr. forbrugt m3 ved årligt forbrug 0-10.000 m3

kr.

4,10

5,13

Pr. forbrugt m3 ved årligt forbrug over 10.000 m3

kr.

3,85

4,82

Udover ovenstående vandafgifter opkræves den af Staten pålagte afgift på ledningsført.

kr.

6,37

7,97


Gebyrer gældende fra 1.1.2019

Ved for sen indbetaling af forfaldne afgifter tillægges et ekstra gebyr:

1. rykker:

kr.

100,00

2. rykker:

kr.

150,00

Gebyr ved for sent indsendelse af aflæsning

kr.

100,00

Gebyr for ikke indsendt aflæsning

kr.

250,00

Afprøvning af måler

kr.

300,00


Hvis måleren ligger indenfor en fejlvisning på +/- 5 % betales udgiften af kunden, hvis den er udenfor +/- 5 % betales udgiften af Vrå Vandværk.

Udsk. Af ødelagt vandmåler indenfor normal arbejdstid

kr.

450

Udsk. Af ødelagt vandmåler udenfor normal arbejdstid

kr.

600

Flytteopgørelse

kr.

125


Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er Vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Luknings-/åbningsgebyr:

kr.

1.200


Med venlig hilsen
p.b.v.

Henning Sørensen