Generalforsamling

Vandværket afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.