Back to Top


Måleraflæsning

Der skal ikke indberettes aflæsning direkte til vandværket.


Der foretages aflæsning af alle målere hvert år pr. 31.12.


I løbet af 2023 blev vi færdige med at få udskiftet vores målerne til fjernaflæste målere.


De fjernaflæste målere bliver aflæst af vandværket pr. 31.12, og umiddelbart derefter udarbejdes der årsopgørelse for perioden 1.1.-31.12., samt a conto opkrævning for 1.1.-31.3. Tallene overføres til Hjørring Vandselskab


Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det naturligvis er yderst vigtigt, at man selv holder øje med måleren og aflæser jævnligt til eget brug og kontrol af, om der pludselig er et stort forbrug, som kan skyldes en utæthed, og som kan koste meget dyrt.