Back to Top

Om Vrå Vandværk

Vrå Vandværk

Lidt historie

På et møde i Vrå i august 1915 blev nogle grundejere enige om at oprette et andelsvandværk i Vrå. Der nedsattes et udvalg af grundejere og en ingeniør fra København til at arbejde med sagen.

Udvalget indkaldte andelshaverne til en konstituerende generalforsamling den 3. marts 1916. Der var mødt 24 andelshavere. Udvalget fremlagde udkast til love. Disse blev vedtaget. Dernæst valgtes en bestyrelse, og vandværket begyndte driften d. 30.oktober 1917 fra Vandtårnet på Borupvej. Der startedes med 77 forbrugere.

I 1960 kunne vandværket på Borupvej ikke klare forsyningen, og det besluttedes at bygge et nyt på Vestre Ringvej. Det blev taget i brug d. 25.4.1963.

I 2023 distibuerede Vrå Vandværk ca 285.00 m3 rent drikkevand ud til forbrugerne.  Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværket og hos forbrugerne for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene. Der har ikke i nogle af de foretagne vandprøver været en overskridelse af kvalitetskravene for drikkevand.

Primo 2024 er der til 1356 forbrugere tilsluttet, efter at vi pr 1/1-2024 har overtaget Nr. Vrå Vandværk

Vandtårn1

Vandtårn2

Pumper

Pumper