Back to Top


VandselskabVrå Vandværk

På et møde i Vrå i august 1915 blev nogle grundejere enige om at oprette et andelsvandværk i Vrå. Der nedsattes et udvalg af grundejere og en ingeniør fra København til at arbejde med sagen.


Læs mere

Vand1Generalforsamling

Ordinær genralforsamling afholdes

i marts måned hvert år.

Læs mere

Vand2Vandanalyser

Hos Vrå Vandværk bliver der jævnligt taget analyser af kvaliteten på vandet, for at vi er sikker på at det kun er det bedste der når ud i hanerne til vores kunder.

Læs mere om resultaterne


Ved brud eller problemer med vandforsyningen

Kontakt Jens Peter på telefon 40942036

vedbrud


Betalingsservice

Her kan du tilmelde dig til Betalingsservice og dine fremtidige regninger fra Vrå Vandværk bliver betalt automatisk.

Klik her


Nyheder

Ny Analyserapport er kommet på siden - Klik her

Regnskabet for 2023 er kommet på siden - Klik her


Tilmelding her for hurtig besked ved problemer eller anden information om din vandforsyning.