På et møde i Vrå i august 1915 blev nogle grundejere enige om at oprette et andelsvandværk i Vrå. Der nedsattes et udvalg af grundejere og en ingeniør fra København til at arbejde med sagen.

Udvalget indkaldte andelshaverne til en konstituerende generalforsamling den 3. marts 1916. Der var mødt 24 andelshavere. Udvalget fremlagde udkast til love. Disse blev vedtaget. Dernæst valgtes en bestyrelse, og vandværket begyndte driften d. 30.oktober 1917 fra Vandtårnet på Borupvej. Læs mere....

Her kan du tilmelde dig til Betalingsservice og dine fremtidige regninger fra Vrå Vandværk bliver betalt automatisk.

GeneralforsamlingVrå Vandværk afholder generalforsamling hvert år ved udgangen af marts måned.

VandanalyserHos Vrå Vandværk bliver der jævnligt taget analyser af kvaliteten på vandet, for at vi er sikker på at det kun er det bedste der når ud i hanerne til vores kunder. 
Læs mere om resultaterne


Ved problemer med forsyningen – eller sprængninger rundt i byen,
kan Jens Peter Sørensen kontaktes på tlf. 40 94 20 36.