Om Vrå Vandværk


På et møde i Vrå i august 1915 blev nogle grundejere enige om at oprette et andelsvandværk i Vrå. Der nedsattes et udvalg af grundejere og en ingeniør fra København til at arbejde med sagen.

Udvalget indkaldte andelshaverne til en konstituerende generalforsamling den 3. marts 1916. Der var mødt 24 andelshavere. Udvalget fremlagde udkast til love. Disse blev vedtaget. Dernæst valgtes en bestyrelse, og vandværket begyndte driften d. 30.oktober 1917 fra Vandtårnet på Borupvej. Der startedes med 77 forbrugere.

I 1960 kunne vandværket på Borupvej ikke klare forsyningen, og det besluttedes at bygge et nyt på Vestre Ringvej. Det blev taget i brug d. 25.4.1963.

I dag er der 1244 forbrugere tilsluttet Vrå Vandværk.