Måleraflæsning

Der skal ikke indberettes aflæsning direkte til vandværket.

I 2010 blev det besluttet, at der ikke skal foretages aflæsning pr. 30.september længere.

Det skyldes, at alle jo skal aflæse måleren pr. 31.december til Hjørring Vandselskab, og det er nu aftalt, at Vrå vandværk får tallene fra Hjørring Vandselskab.

Det vil gøre det lettere for jer forbrugere, og det skulle også på længere sigt give en lettelse/besparelse for vandværket.

Aflæsningskortene bliver sendt ud til jer forbrugere fra Hjørring Vandselskab ca. midt i december 2012

Måleren skal aflæses d. 31.12.12, og tallet skal indberettes/sendes til Hjørring Vandselskab

Efter aflæsning d. 31.12.12 får Vrå Vandværk tallene fra Hjørring Vandselskab, og derefter vil der blive lavet årsopgørelse for perioden 1.1.2012 – 31.12.2012 og acontoopkrævning for perioden 1.1.13-31.3.13, som forfalder pr. 15.3.13.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det naturligvis er yderst vigtigt, at man selv holder øje med måleren, og aflæser den jævnligt til eget brug, og at man er opmærksom på, om der pludselig er et stort forbrug, som evt. kan skyldes en utæthed.